September 11th, 2021

коловратъ

ⷮНепричесанныя мысли

Въ Германіи при Гитлерѣ былъ докторъ Менгле, ставившій опыты надъ заключенными концентраціонныхъ лагерей; а у насъ, въ РФ, докторъ Гинцбургъ - выпустившій вакцину "Sputnik V". По сравненію съ нимъ Менгле отдыхаетъ.